2014/15

Výtvarná soutěž – pořádá Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Vilém Sadecký 2. místo ve své kategorii

Dublovický slavík – pěvecká soutěž

Kristýna Skalická 1. místo ve své kategorii

Úspěch v ragbyové soutěži D.I. SEVEN ŠKOLNÍ LIGA RAGBY – kroužek ZŠ Nechvalice se umístil na druhém místě v kategorii mini.

Účast v atletické soutěži v Sedlčanech: 21. ročník vytrvalostního běhu na dráze ( 500 m) Rozálie Matoušková 2. místo v kategorii dívky 1. – 3. ročník

2013/14

Hudební výchova

Pěvecká soutěž Dublovický slavík

Kristýna Skalická – 1. místo

Zuzana Peštová – 2. místo

Štěpánka Mašková – 4. místo

Radek Kubíček – diplom za osobitý projev

Lukáš Stibor – získal zvláštní cenu poroty

viz. fotogalerie

Matematika

Celostátní matematická soutěž „Cvrček“ a „Klokánek“.

Anglický jazyk

Pravidelně se zúčastňujeme jazykových soutěží např. Writing Haiku, Animal Alliteration, Mystery Picture, Hide and Seek. V tomto školním roce 2012/2013 jsme získali 1. místo v soutěži pátých tříd Hide and Seek (viz. diplom a foto)

Výtvarná výchova

Soutěže např. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Práce hasičů – ve spolupráci s HZS Středočeského kraje, Lidé z celého světa, soutěže různých témat ve spolupráci se Záchrannou stanicí – Ochrana fauny ČR anebo Země 2030 – děti se zamýšlely, jak bude vypadat naše planeta Země v r. 2030 – 1.místo Pavel Mayer – 1.roč. (viz.diplom a foto)