Informace

ZUŠ Sedlec–Prčice otevřela ve školním roce 2020/2021 novou pobočku v ZŠ a MŠ Nechvalice. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Sedlec–Prčice.

Pro pobočku Nechvalice přijímáme žáky do těchto studijních zaměření:

• hra na zobcovou flétnu

• hra na klarinet

• zpěv

• hra na kytaru

• hra na klavír

• hra na EKN

• hra na akordeon

Výuka se uskutečňuje v prostorách nové přístavby školy. Přijatí žáci navštěvují hru na hudební nástroj a povinnou výuku hudební nauky – celkem dvě vyučovací hodiny týdně. 

Před přijímacími zkouškami prosím vyplňte přihlášku na odkazu ZDE.

ZUŠ na sociálních sítích