AKTUÁLNÍ INFORMACE

  • 02. 10. 2023 Praha – Žáci 4. – 5. ročníku se zúčastní historického výletu do Prahy, vedoucí p. Neužil
  • 25. 10. 2023 – Spaní ve škole „Halloweenský večer“
  • 25. 10. 2023 – celý den bude ve škole probíhat Jablkobraní 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

  • Podzimní prázdniny čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 12. 2023 a skončí v úterý 2. 1. 2024.
  • Jednodenní pololetní prázdniny pátek 02. 02. 2024.
  • Jarní prázdniny od 04. 03. – 10. 03. 2024.
  • Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. 03. 2024.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od 29. 6. 2024 do 01. 09. 2024.

Státní svátky v roce 2023: 28. 9., 28.10, 17. 11., 24. 12.

Státní svátky v roce 2024: 29. 03., 01. 4.

* ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. 09. 2023. 

Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem.
V tento den budou všem žákům automaticky odhlášeny obědy. 

PROJDĚTE SE ŠKOLOU S NAŠIMI ŽÁKY