Odhlašování obědů viz. provozní řád školní jídelny – Pevná linka do ŠJ  314 314 794

E-mail: sj-zs-nechvalice@centrum.cz

vedoucí školní jídelny: Michaela Jakešová   

 telefon: 721 675 424

vedoucí kuchařka: Václava Čiháková

pracovník obchodního provozu: Marie Bardová

Ceny obědů

Děti věk 2-6 let39,- Kč (přesnídávka 9,- oběd 21,- Kč a svačina 9 Kč)
Děti věk 7-10 let25,- Kč oběd
 9,- Kč přesnídávka
 9,- Kč svačina
Děti věk 11 – 14 let28,- Kč oběd

 

Provozní řád ŠJ

platnost od 2.9.2019

 

Provozní řád školní jídelny

Alergeny