Odhlašování obědů viz Provozní řád školní jídelny

Pevná linka do ŠJ:  314 314 794         

                                                                                                                                             

E-mail: sj-zs-nechvalice@centrum.cz

Vedoucí školní jídelny: Michaela Jakešová

Telefon: 721 675 424

Kuchařka: Václava Čiháková

Ceny obědů

Děti věk 2-6 let48,- Kč (přesnídávka 10,- oběd 28,- Kč a svačina 10 Kč)
Děti věk 7-10 let32,- Kč oběd
 10,- Kč přesnídávka
 10,- Kč svačina
Děti věk 11 – 14 let35,- Kč oběd