Odhlašování obědů viz. provozní řád školní jídelny – Pevná linka do ŠJ  314 314 794

E-mail: sj-zs-nechvalice@centrum.cz

vedoucí školní jídelny: Michaela Jakešová, telefon: 721 675 424
vedoucí kuchařka: Václava Čiháková
pomocná kuchařka: Kateřina Pflegerová

Ceny obědů

Děti věk 2-6 let34,- Kč (přesnídávka 9,- oběd 16,- Kč a svačina 9 Kč)
Děti věk 7-10 let20,- Kč oběd
 9,- Kč přesnídávka
 9,- Kč svačina
Děti věk 11 – 14 let23,- Kč oběd

Provozní řád ŠJ

Alergeny

Close Menu