DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZŠ A MŠ NECHVALICE

Tradicí se v naší škole stala dětská divadelní představení – muzikály. Je to naše vlastní úprava pohádek nebo příběhů. Projekty prolínají výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi – výroba kulis, hudební výchovou – nácvik písní a tanečních choreografií, které jsou vždycky součástí představení a děti je nejradši nacvičují. Dramatizace a memorování textů zapadá do českého jazyka. Jsou to projekty, které jsou  nejméně tři měsíce součástí výuky.

Fotografie ze všech představení naleznete ve fotogalerii.

2001 – Popelka
2002 – Včelí medvídci
2003 – Šípková Růženka
2004 – Budulínek
2005 – Sněhurka a sedm trpaslíků
2006 – Jak krtek ke kalhotkám přišel
2007 – Princové jsou na draka aneb chceš -li být dlouho živ, hledej perly draka Lung
2008 – Píseň pro bambitku
2009 – Královna Koloběžka I
2010 – Kocourek Modroočko
2011 – Ať žijí duchové
2012 – Taneček přes tři pekla
2013 –  Zlatovláska
2014 –  Ferda mravenec
2015 – Lotrando a Zubejda
2016 – Noc na Karlštejně 
2017 – Mauglí
2018 – Lucky a Zorba
2019 – Čertoviny

 

Odkaz na plakát 
Šablony pro ZŠ a MŠ Nechvalice Reg.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009541 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora ICT v ZŠ a ŠD, vzdělávání žáků odborníkem z praxe, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, personální podpora v ZŠ, MŠ a ŠD, podpora extrakurikulárních aktivit.

Odkaz na plakát
Šablony pro ZŠ a MŠ Nechvalice Reg.: CZ.02.3.X/0.0/16_022/0001482 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

Veselé zoubky – projekt pro 1.ročník, týkající se správné péče o chrup.

Zapojení školy do projektu: Integrace ICT do výuky . Projekt je realizován v rámci operačního programu – Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3 – další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, výzva č.51

Moje první kniha – projekt literárně výtvarný – tvorba vlastní knihy prolínající celým školním rokem. Výstupem této aktivity je svázaná kniha.

WOSA – zapojením do projektu zpracovaly naše paní učitelky s dětmi při výuce zajímavá témata. Ukázky práce najdete na tomto odkazu: http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=5

 Projekt WOSA

Angličtina
Zapojení do projektu hrazeného z prostředků ESF: Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. – 3. třídách ZŠ, reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137

Na základě zapojení do projektu jsme obdrželi výukové materiály pro využití na interaktivní tabuli, pracovní listy a sadu interaktivních pomůcek. Projekt probíhal ve školním roce 2012/2013.

„Zvyšování kvality výuky anglického jazyka na základních školách CZ.1.07/1.1.00/14.0201“ – projekt, který probíhal od března 2011 do února 2013. Na základě účasti v projektu jsme získali interaktivní výukové materiály.

Pravidelně se také zúčastňujeme jazykových soutěží např. Writing Haiku, Animal Alliteration, Mystery Picture, Hide and Seek – 1.místo v soutěži 5.tříd (viz.diplom a foto).

Recyklohraní
Dlouhodobý školní projekt. Cílem RECYKLOHRANÍ je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení ve školských zařízeních v České republice. Získáváme body za zodpovězení otázek a úkolů týkajících se odpadové problematiky (např. Věnuj mobil, Rozměry krabice Ekocheese, Nalezení doupěte Šrotonátora, Černé skládky) a za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob. Body měníme ve speciálním internetovém obchodě za zajímavé odměny dle katalogu.

Čtení pomáhá
Minulý školní rok jsme se zapojili do projektu ČTENÍ POMÁHÁ. Cílem je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
Na těchto webových stránkách je seznam krásných knih ke čtení, který je rozdělen do tří kategorií podle věku čtenářů. Když některou z knih někdo z dětí přečte, vrátí se zpět na tento portál a poté, co odpoví na pár otázek vztahujících se ke knize, získá 50 korun.
Tuto odměnu si nemůžeme vyzvednout v hotovosti, můžeme ji však věnovat někomu, kdo čeká na naši pomoc. Věnujeme ji třeba na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem. Projekt je určen pouze žákům základních a středních škol.
V minulém roce jsme pro charitu získali 6.000 Kč. Letos pokračujeme.