ZÁŘÍ  2023

V novém školním roce se děti opět seznamovaly s novými kamarády, se svojí značkou, s denním režimem a danými pravidly. Sluníčko nám také přálo a mohli jsme si užít pobyt venku, na naší školní zahradě i v lese. Naučili jsme se několik písniček a básniček. Povídali jsme si o příchodu podzimu a společně vytvořili podzimní výzdobu školky. Do nabízených výtvarných a pracovních aktivit se děti s chutí zapojovaly. Nechyběly ani pohybové hry, u kterých si děti rozvíjely smyslové vnímání a pohyb.

ŘÍJEN 2023

Měsíc říjen začal pozorováním barvící se přírody, sbíráním kaštanů, dalších podzimních plodů a poznáváním stromů. Děti si svými výrobky vyzdobily třídu do podzimní atmosféry. Také se uskutečnil tradiční podzimní pětiboj a drakiáda. Poslední den v měsíci děti přišly do školky v maskách a oslavili jsme společně Halloween. Děti si vydlabaly dýně a proběhly různé soutěže. Jako vždy jsme se naučili několik písniček, básniček a  zahráli si hry, které byly přizpůsobené podzimním tématům.

LISTOPAD 2023

Začátkem listopadu byl dětem přiblížen svátek Dušiček. Navštívili jsme místní hřbitov a zapálili zesnulým svíčku. Dětem udělala radost část Martinova pláště, který našly přichycený na stromě, pod nímž nalezly i truhličku s pokladem. Také jsme upekli perníčky. Měsíc listopad byl zakončen vánoční besídkou a jarmarkem, na který se děti pilně připravovaly svými výrobky.

PROSINEC 2023

V období adventu děti navštívil Mikuláš společně s andělem a čertem. Děti si vyzdobily třídu do vánoční atmosféry. Společně jsme se naučili několik básniček a zpívali koledy. V posledním týdnu proběhla vánoční oslava s příchodem Ježíška. Vyzkoušeli jsme si i pár vánočních tradic – rozkrájení jablíčka, pouštění lodiček ze skořápek, pečení a zdobení perníčků a další.

LEDEN 2024

Příchodem Tří králů jsme přivítali nový rok. Děti si zopakovaly dramatizaci příběhu od narození Ježíška po příchod Tří králů. Získaly poznatky o zimních sportech, olympiádě, zimním oblečení, péči o ptactvo a jiná zvířata. Povídali jsme si o lidském těle – kostra, svaly, části těla, zdraví, nemoc, bakterie, bacily, vitamíny, atd. K daným činnostem proběhly různé činnosti – hry, básně, písně, výtvarné a pracovní činnosti. 

ÚNOR 2024

V tomto měsíci jsme si s dětmi připomněli známé klasické pohádky, naučili se, jaké známe dopravní prostředky a povolání. Proběhlo kytarové vystoupení, kde si děti vyslechly vážnou i rockovou hudbu a pořádně se vyřádily. Také proběhly přípravy na masopustní úterý – příprava masopustních písní, pečení a zdobení perníčků, výroba masek. Masopustní úterý jsme oslavili karnevalem, tancem, různými soutěžemi a ukončili masopustním průvodem v maskách za doprovodu hudby.