ZÁŘÍ  2021

1.9 – 10. 9

První týdny ve školce byly pro nejmenší děti asi dost náročné, ale zvládly to dobře. Seznámily se s novými kamarády, poznávaly značky – která komu patří, společně jsme si zazpívali a naučili se báseň „Brouček“, báseň „Kamarád“ a  oslavili první svátek. Starší děti vystřihly a vybarvily korunu a kmen stromu, na který jsme dolepili fotografie. Menší děti zaujala volná malba vodovými barvami. Radosti si děti užily i na školním hřišti, které upřednostňovaly před vycházkou nebo pobytem na louce ….

Týden 13.9. – 17.9.

Děti upřednostňovaly převážně hudebně pohybové hry „Každá ručka“, Mám šáteček, mám“, báseň s pohybem „Kamarádi ve školce“ – naučily se píseň „Já mám oči“ a procvičily si části těla. Zahráli jsme si hru „Na lepidlo“, vytvořili pavučinu přátelství a připomněli si pohádku „O třech prasátkách“ o vzájemné pomoci… Děti si vod. barvami namalovaly kamarády. Předškoláci si procvičili zrakové vnímání a početní představy.

 

Týden 20.9. – 24.9.

Ve školce nám začaly první podzimní dny. Děti na procházce zkoumaly podzimní plody, dozvěděly se něco o ptáčcích, kteří brzo odletí do teplých krajin, zahrály si pohybovou hru na zrakové vnímání „Pan čáp ztratil čepičku“, zatancovaly si „Ptačí tanec“ a naučily se písničku „Vlaštovky odlétají“. Také si vystřihly z papíru vlaštovky a vybarvily je pastelkami nebo vodovkami. Ve středu se děti zúčastnily pětiboje, odkud si odnesly krásné medaile.

Týden 27.9. – 1.10.

Děti se seznámily s několika podzimními plody, některé jsme ochutnali venku na procházce. Také jsme se naučili báseň „Jeřabinky“, píseň „Kořenářka“ a využili orf. nástroje. Každý si namaloval na čtvrtku trávu a šípkový keř (technika – rozfoukávání) a pak jsme dolepili šípky. Předškoláci si procvičili počítání do 5, zrakové vnímání – třísložkové karty – plody podzimu +  název, určovali počet slabik…

ŘÍJEN  2021

Týden 4.10. – 8.10.

Tento týden se děti dozvěděly, co je to sklizeň a jaké plody se na podzim sklízí. Také si děti zopakovaly, které plody řadíme do ovoce a které do zeleniny, seznámily se s pohádkou „O veliké řepě“, kterou si i zahrály. Naučili jsme se báseň „Brambora“ a „Foukej, foukej větříčku“. Děti si otiskly na papír do tvaru pytle jablka nebo brambory pomocí temper a vyrobily si zvířátka z listů, které si nalepily na papír. Předškoláci si procvičili prostorovou orientaci a matematickou představivost.

Týden 11.10. – 15.10.

Podzimní práce nabízejí mnoho námětů. Povídali jsme si co všechno se pěstuje na zahrádce a na poli. Děti vyslechly příběh o tom, jak si zajíček udělal zahrádku, učily se poznávat různé plody a třídit je na ovoce a zeleninu. Naučily se píseň „ Listopad“ a báseň s pohybem také „Listopad“, na větvičku ve třídě navěsily listy, které vystřihovaly a vybarvily. Venku jsme pozorovali barvící se listy, různé plody, traktor při práci na poli…

LISTOPAD  2021

Týden 1.11. – 5.11.

Tento týden jsme s dětmi oslavili svátek „Dušičky“. Pověděli jsme si, co to jsou „Dušičky“, co lidé dělají na „Dušičky“. S dětmi jsme navštívili místní hřbitov, kde jsme zapálili svíčku na památku zesnulých. Také jsme si užili americký svátek Halloween, na který si děti přinesly krásné masky a vydlabaly si velikou i malé dýně a za odměnu dostaly halloweenské muffiny.

Týden 8.11. – 12.11.

Tradici svátku sv. Martina a podzimní posvícenské veselí jsme si připomněli v tomto týdnu. Děti zaujaly písně s pohybem „Naše máma řekla“,… a pohybové hry „Koláč“ a „Povidla, tvaroh, mák“. Upekli a nazdobili jsme si perníčky, přivítali sv. Martina a splnili několik úkolů. Děti se naučily píseň „Zajíc běží k háji“, vytvořily si obrázek husy…

Týden 15.11. – 19.11.

Do školky už dorazilo chladné počasí, a tak si děti vyrobily krmítka pro ptáčky, a také pěkné vrány vyrobené z papíru. Děti také zaujaly míčové hry a jógové cvičení se stuhami. Z pohybových her je nejvíce bavila hra „Na vránu a žížalky“. Naučili jsme se i báseň „Vrána“.

Týden 22.11. – 26.11.

Děti získaly poznatky o změnách v přírodě, o zvířátkách, jejich přípravě na zimu a jak jim pomáháme. Vyzdobili jsme si nástěnku zimními obrázky (sněhuláci, vločky, stromy).  Dětem se líbila hra „Na vrabce a hlídače“ a taneček „Veverka Čiperka“. Černou veverku jsme pozorovali i na vycházce a diskutovali o tom, čím se živí, kde má domeček…

Týden  29.11. – 3.12.

Ve školce jsme společně oslavili 1. Adventní neděli. Pověděli jsme si, jak lidé slaví Adventní čas a co si vyrábí. Děti bavila výroba čertů, Mikulášů a andělů a užily si zábavu ve sněhu. Do školky nás přišel navštívit Mikuláš s čertem a andílkem a nadělil dětem pěknou nadílku.

PROSINEC  2021

Týden  6.12. – 10.12.

Děti si užily legraci při hře „Čertovský guláš“, kam jsme zamíchali všechno, co se nám nelíbí, co bychom neměli dělat. Adventní kalendář děti zaujal a těšily se na hledání další kartičky a plnění úkolů. Naučily se říkanku „stromeček“. Získaly povědomí o zvycích a tradicích v adventním období.

Týden 13.12. – 17.12.

Vánoce už nám klepou na dveře, a proto si už děti vyrobily krásná vánoční přáníčka, naučily se pár známých vánočních koled, zapálili jsme si společně 3. adventní svíčku a zahráli si Vánoční deskovou hru.

Týden 20.12. – 22.12.

Dramatizace o putování Marie a Josefa do Betléma dětem přiblížila vánoční příběh o narození Ježíška, životě pastýřů … Vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky, zpívali známé koledy, naučili se báseň „Jablíčko“, Stromeček“ a koledu „Přišli čtyři koledníci“ Radost přinesla vánoční oslava a několik dárečků pod stromečkem.

 

LEDEN  2022

Týden 3.1. – 7.1.

Dětem byl přiblížen příběh o putování tří králů za Ježíškem. Vyrobili jsme si královskou korunu, naučili se básně s pohybem „Vánoce jsou pryč“, „Na tři krále“ a zopakovali koledu „My tři králové“. Předškoláci se seznámili s písmeny K M B, opakovali si počítání do 6…

 

Týden 10.1. – 14.1.

Do školky zavítala paní Zima. Děti si paní Zimu namalovaly za pomoci brčka a vodových barev, zahrály si pohybovou hru „Mrazík“, trefovaly se do branky „sněhovými koulemi“, naučily se píseň „Sněží, sněží“ a také si vyrobily zimní čepice s bambulkami. Starší děti si procvičily čísla od 1 do 6 a grafomotoriku se zimní tématikou.

 

Týden 17.1. – 21.1.

Zimní počasí nám celkem přálo, povídali jsme si o zimních sportech, zahráli různé pohybové hry a připomněli si znaky ročních období. Děti si procvičily prstíky při říkance „Vločka“. Naučily se píseň „Sníh a mráz“, třídily vločky podle tvaru a velikost a kresbou zmizíkem na inkoustový podklad si vytvořily – zamrzlý  rybník…

Týden 24.1. – 28.1.

Děti se tento týden naučily poznávat život ptáků, jak pečovat o zvířata a ptactvo v zimě, učily se chápat přirozený vývoj ve změnách počasí, procvičily si pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo pomocí didaktické hry „Kam letí ptáček“, báseň „Kam se ptáčku, kam schováš“, píseň „Kdo to ťuká na okénko“, vyrobily si ptáčka za okénkem za pomoci voskovek a vodových barev a jednoduché krmítko z ruliček.

 

ÚNOR  2022

Týden 31.1. – 4.2.

Připomněli jsme si známé klasické pohádky. Děti mají povědomí o tom, jak se zachází s knihou, co v knize najdeme, naučily se báseň „Karkulka“ a píseň „Knížka pohádková“. Na říkanku „Trpaslík“ si procvičily motoriku prstíků. Při práci s pohádkovým kufrem jsme zvolili pohádku „Červená Karkulka“ a společně komunikovali nad obrázky. Největší úspěch měla dramatizace pohádky „Bouda budka“.

Týden 7.2. – 11.2.

Děti se tento týden seznámily s dopravními prostředky, poznávaly nejznámější dopravní značky, zahrály si plno her, které souvisí s dopravou a namalovaly si svůj semafor a auto snů. Také si zatancovaly a zazpívaly „Jede, jede mašinka“.

Týden 14.2. – 18.2.

Dětem byly přiblíženy různé druhy povolání, namalovaly si, čím by chtěly být. Naučily se báseň „Ruce“ a píseň „Zahradník“. Procvičily si prstíky při modelování housky a říkance „Trpaslík“. Zopakovali jsme si známé písně o povolání a využili Orf. nástroje. Děti hlavně zaujaly různé hry – „Na kuchaře“, „ Mlýn“, U pece“…

BŘEZEN  2022

Týden 28.2. – 4.3.

Jarní prázdniny zanechaly dětem hezké vzpomínky, které si ve školce namalovaly. Radost jim udělaly různé masopustní soutěže a následující den karneval, kde se společně se školáky pořádně vyřádily.  Povídali jsme si o naší vesnici, tradicích… Děti nakreslily obrázky domů, aut, květin a vytvořili jsme společnou nástěnku „Naše ves“.  Naučili jsme se píseň „Domeček“,„Kalamajka“, báseˇ“Kašpárek“ a zahráli si různé hry – „Na kominíka“, „Maso – pust“…

 

Týden 7.3. – 11.3.

Jaro už nám pomalu ťuká na vrátka, a proto jsme si začali povídat o tom, co nám přináší jaro. V šatně jsme si vyzdobili nástěnku s nádechem jara. Děti si namalovaly slepičku s kuřátky a zazpívaly si písničky „Jarní píseň“, „Zahradník“ a báseň „Kytička“. Také si děti mohly po dlouhé době hrát na pískovišti.

 

Týden 14.3. – 18.3.

 Na zahánění zimy si děti vyrobily „Morenu“, „Klíče“ na odemykání jara a „Sluníčka“pro radost. Naučily se říkanku „Zimo táhni pryč“ a píseň „Hřej sluníčko“. Všichni jsme se zapojili do výroby domečku pro zvířátka – dramatizace pohádky „Bouda budka“. Veselí si děti užily při různých pohybových a hudebních hrách – „Zlatá brána“, „Přišlo jaro“…

Týden 21.3. – 25.3.

Písničkami „Sněženky se probouzejí“ a „Tancovala žížala“ jsme společně přivítali první jarní dny. Pověděli jsme si, které květiny začínají kvést na jaře. Prohlídli jsme si je nejen v atlase, ale i naživo na procházce. Také jsme si květiny namalovali temperovými barvami. Děti bavily pohybové hry s míčem a hudební hra „Přihořívá“.

 

Týden 28.3. – 1.4.

 Přišlo jaro, blíží se Velikonoce a ve školce máme mnoho práce. Vykrájeli a nazdobili jsme perníčky, připravili osení, hráli různé hry, povídali si o planetě Zemi, o zvířátkách – tučňácích… Za doprovodu hudby si děti vyzkoušely jarní tanec, pochod tučňáků, třídily barvy, skládaly květiny…

 

 

DUBEN  2022

Týden 4.4. – 8.4.

Týden plný zážitků. Navštívili jsme Vodní dům v Hulicích, podívali jsme se do Skanzenu ve Vysokém Chlumci, kde jsme si vyzkoušeli tradice velikonočních svátků, také nám do školky přijel zahrát pan muzikant na kytaru, kde jsme si společně mohli zatancovat a zazpívat známé písně a ukončili jsme týden velikonočním jarmarkem, kde si rodiče mohli koupit výrobky dětí.

 

Týden  11.4. – 15.4.

Děti si opět namalovaly velikonoční vajíčka, vyrobily si zajíčka nebo kohoutka z papíru, seznámily se s koledou „Já jsem malý zajíček“ a písní „Slepička“. S písní „Barvičky“ jsme si zopakovali názvy barev a přiřazovali vajíčka. Děti si procvičily prstíky na říkanku „Zajíček“, zaběhaly si při pohybových hrách, v lese nasbíraly přírodní materiál a vytvořily hezká vajíčka…

Týden  19.4. – 22.4.

Společně jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si o planetě Zemi, jak můžeme chránit přírodu a pomocí kartiček jsme přiřazovali odpadky do správných kontejnerů podle barev. Děti vytvořily plakát, pro sebe náramky se zeměkoulí a nejvíce je zaujal úklid na hřišti, kde se všichni s chutí zapojily do uklízení.

 

Týden  25.4. – 29.4.

Opět přiletěla čarodějnice a dětem nechala ve školce dopis s prosbou o vytvoření čarodějnického doupěte. Celý týden děti vyráběly pavouky, pavučiny, myši, netopýry, kocoura, košťata… Za odměnu dostaly recept na kouzelný lektvar – sbíraly různé bylinky, učily se zaklínadlo, píseň o čarodějkách… Páteční den jsme prožili společně se školáky – „Čarodějnický den“.

 KVĚTEN 2022

Týden  2.5. – 6.5.

Ve školce jsme společně oslavili Den matek. Děti si pro maminky vyrobily krásná přáníčka v podobě kytičky v hrnečku, která byla připravená na čtvrteční besídku, kde jsme si pro maminky připravily básničky a písničky, abychom jim vykouzlily úsměv na tváři. Také nás navštívila státní policie, která dětem ukázala svou techniku, kterou si mohly i vyzkoušet na sobě.

Týden 9.5. – 13.5

Rozkvetlé pampelišky a radost dětí z rozkvetlé louky, daly podnět k naučení se písně „Pampeliška“ a pohybovým hrám o květinách. Také jsme třídili květiny podle určitého znaku, procvičili si početní představy a určovali první hlásku. Pampelišky jsme využili i k výtvarné činnosti…

Týden 16.5. – 20.5.

Tyto dny jsme se seznámili s přírodními živly. Pověděli jsme si něco o koloběhu vody, využití a skupenství vody,          k čemu potřebujeme vzduch, o znečištění, co tvoří povrch Země, atd. Dětem se moc líbil pokus s papírovou květinou na vodě. Také si pomalovaly kamínky, vyrobily si vějíř a zahrály jsme si hry „Z vody, do vody“, „Zem je láva“ a další.

Týden 23.5. – 27.5.

Obrázky a vyprávění o životě včel v úlu děti zaujalo, proto většina činností byla zaměřena na včelky. Naučili           jsme se báseň „Včelka“, píseň „Včelka“ i cvičení a další činnosti byly stejně motivovány. Děti si vyrobily včelí plást     z vystřihaných šestihranů, technikou – kuličkování – si namalovaly louku, dokreslily květiny, včelky…

ČERVEN 2022

Týden 30.5. – 3.6.

Společně jsme oslavili svátek Den dětí. Děti si nejvíce užily putování za pokladem, kde měly za úkol najít lístečky a splnit všechny úkoly, aby se dostaly k nápovědě, kde se poklad nachází. Děti nakonec poklad našly a uvnitř na ně čekala sladká odměna.

Týden 6.6. – 10.6.

Ve třídě mateřské školy proběhlo vystoupení „Rozloučení s předškoláky“ – děti pilně pracovaly a malovaly obrázky na výzdobu třídy. U pana Romana čekala na děti sladká odměna. Také jsme si povídali o životě ve vodě, nakreslili si vodní hladinu a živočichy, naučili se říkanku „Voda, vodička“…