ZÁŘÍ  2022

V novém školním roce se děti opět seznamovaly s novými kamarády, se svojí značkou, s denním režimem a danými pravidly. Přestože byl měsíc září deštivý, sluníčko nám také přálo a mohli jsme si užít pobyt venku, na naší školní zahradě, v teepee i v lese. Naučili jsme se několik písniček a básniček. Povídali jsme si o příchodu podzimu a společně vytvořili podzimní výzdobu školky. Do nabízených výtvarných a pracovních aktivit se děti s chutí zapojovaly. Nechyběly ani pohybové hry, u kterých si děti rozvíjely smyslové vnímání a pohyb.

Fotky dětí najdete na rajče.net viz heslo na emailu.

 

ŘÍJEN 2022

Měsíc říjen začal pozorováním barvící se přírody, sbíráním kaštanů, dalších podzimních plodů a poznáváním stromů. Děti si svými výrobky vyzdobily třídu do podzimní atmosféry. Také se uskutečnil tradiční podzimní pětiboj a drakiáda. Poslední den v měsíci děti přišly do školky v maskách a oslavili jsme společně americký Halloweenský svátek. Děti si vydlabaly dýně a proběhly různé soutěže. Jako vždy jsme se naučili několik písniček, básniček a  zahráli si hry, které byly přizpůsobené podzimním tématům.

Fotky dětí najdete na rajče.net viz heslo na emailu. 

LISTOPAD 2022

Začátkem listopadu byl dětem přiblížen svátek Dušiček. Navštívili jsme místní hřbitov a zapálili zesnulým svíčku. Vydařil se školní výlet na zámek v Mníšku pod Brdy, kde si děti prohlédly pohádkové bytosti a vyrobily si na památku zvoneček. Dětem udělala radost část Martinova pláště, který našly přichycený na stromě, pod nímž nalezly i truhličku s pokladem. Měsíc listopad byl zakončen vánoční besídkou a jarmarkem, na který se děti pilně připravovaly svými výrobky.

Fotky dětí najdete na rajče.net viz heslo na emailu. 

PROSINEC 2022

V období adventu děti navštívil Mikuláš společně s andělem a čertem. Děti si vyzdobily třídu do vánoční atmosféry. Společně jsme se naučili několik básniček a zpívali koledy. Chlumecký skanzen nabídl program „Vánoční tradice a zvyky“, z kterého naše děti měly velký zážitek. Předškoláci si připravili písničky a básničky k příležitosti „Vítání občánků“, ale virová epidemie vše pokazila a vítání zachránily převážně mladší děti. V posledním týdnu proběhla vánoční oslava s příchodem Ježíška.

Fotky dětí najdete na rajče.net viz heslo na emailu. 

LEDEN 2023

Příchodem Tří králů jsme přivítali nový rok. Děti si zopakovaly dramatizaci příběhu od narození Ježíška po příchod Tří králů. Získaly poznatky o zimních sportech, olympiádě, zimním oblečení, péče o ptactvo a jiná zvířata. Povídali jsme si o lidském těle – kostra, svaly, části těla, zdraví, nemoc, bakterie, bacily, vitamíny, atd. K daným činnostem proběhly různé činnosti – hry, básně, písně, výtvarné a pracovní činnosti.

V lednu také začal kroužek Předškolák, kde se starší děti seznamují se školním prostředím a paní učitelkou ze ZŠ.

Fotky dětí najdete na rajče.net viz heslo na emailu. 

ÚNOR 2023

V tomto měsíci jsme si s dětmi připomněli známé klasické pohádky, naučili se, jaké známe dopravní prostředky a povolání. Proběhlo kytarové vystoupení, kde si děti vyslechly vážnou i rockovou hudbu a pořádně se vyřádily. Také proběhly přípravy na masopustní úterý – příprava masopustních písní, pečení a zdobení perníčků, výroba masek. Masopustní úterý jsme oslavili karnevalem, tancem, různými soutěžemi a ukončili masopustním průvodem v maskách za doprovodu hudby.

Fotky dětí najdete na rajče.net viz heslo na emailu. 

BŘEZEN 2023

V březnu jsme si připomněli znaky ročních období a hlavně jarní přírody. Tématem byly květiny, hmyz, ptáci, stromy, mláďátka, počasí a příprava na velikonoční jarmark. Děti se seznámily jarními písněmi a říkadly. Vynesli jsme Morenu, upekli perníčky, vyrobili věnečky a kohoutky. Navštívila nás policie, která děti seznámila s jejich prací. Radost nám udělali písničky, které jsme si společně zazpívali a zahráli s učiteli a dětmi ze ZUŠ – „Hudbohrátky“.

Fotky dětí najdete na rajče.net viz heslo na emailu. 

DUBEN 2023

Děti se seznámily se zvyky a tradicemi, které se dodržují na velikonoční svátky. Povídali jsme si o jarní přírodě, a co které období přináší. Na téma Den Země děti třídily odpad, probíhaly rozhovory o tom, jak chráníme přírodu, jak vypadá naše planeta a kdo na ní žije. Proběhly přípravy na čarodějnice – děti dostaly dopis od čarodějnice Barambokšandokarbolkamélie, zda by jí opět připravily čarodějnickou chýši, aby se měla kde ubytovat v době čarodějnického sletu. Po splnění úkolů dostaly děti recept na bylinkový lektvar na moudrost, který jsme si společně uvařili, zamíchali a vypili.

Fotky dětí najdete na rajče.net viz heslo na emailu. 

KVĚTEN 2023