Novinky

24.ledna 2017 , 15-19 hodin

Emoce dítěte a jak s nimi zacházet - komunikace o emocích, co můžeme s emocemi dělat, abychom je nepotlačovali a tak si neškodili.

7.února 2017, 15 - 19 hodin

Komunikace o dítěti. Děti jsou pro dospělé, zvláště pro rodiče, hodně citlivé téma a při rozhovorech učitelů a rodičů vzniká řada nedorozuměmní a konfliktů.

21.února 2017, 15 - 19 hodin

Silní pro život - seminář o posilování psychické odolnosti dítěte. 

Semináře povede paní Ph.Dr. Simona Hoskovcová, Ph.D., která absolvovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Karlovy university a prezenční studium v doktorském programu na katedře psychologie FF UK, obor sociální psychologie. Věnuje se psychodiagnostice a poradenství, pracuje jako odborná asistentka na katedře psychologie FF UK.

Aktuální do: Úterý, Únor 28, 2017

Zápis do 1.ročníku Základní školy Nechvalice se bude konat v úterý dne 4.dubna 2017  od 14 hodin do 17 hodin v budově ZŠ a MŠ Nechvalice. K zápisu se dostaví děti narozené po 31.8 2009  -  31.8. 2010  a děti, které měly odklad školní docházky. K zápisu přineste rodný list dítěte. 

Aktuální do: Pátek, Duben 7, 2017

Zápis do Mateřské školy Nechvalice se bude konat 3. května 2017 od 15 hodin. 

Aktuální do: Pátek, Květen 5, 2017

Dnes k nám přijel z Brna hudebník, divadelní a filmový herec Ivan Urbánek. Jako multiinstrumentalista a zkušený pedagog zaujal malé i velké. Představení bylo skutečně interaktivní, z dětí se rázem stalo hudební těleso a sbor. Děkujeme panu Urbánkovi.

Aktuální do: Neděle, Prosinec 10, 2017